Rejestracja do celów podatkowych

Nasza kancelaria pomaga przy rejestracji do celów podatkowych jako pełnomocnik, oferując również pełną obsługę księgową i finansową, a więc składanie deklaracji VAT w imieniu klienta, weryfikację dokumentów i reprezentację przed administracją podatkową.

Sprzedaż towarów i usług podlega opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy ich wartość przekroczyła 200 tysięcy złotych w minionym roku rozliczeniowym. Warto podkreślić, że wspomniane opodatkowanie dotyczy również importu i eksportu.

 

Osoba dokonująca obliczeń


Kto może być pełnomocnikiem w rejestracji VAT?

Pełnomocnikiem w rejestracji VAT może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wyróżniamy tutaj pełnomocnictwo ogólne, które jest darmowe i sprawowane m.in. przez doradców podatkowych i radców prawnych. Dostępne jest także pełnomocnictwo szczególne udzielane w konkretnej sprawie podatkowej – dodatkowo płatne, wyjątkiem są członkowie najbliższej rodziny, wówczas opłata skarbowa nie jest pobierana. Poprzez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci i wnuki.


Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Czytaj więcej